Comparteix:

Tesis i tesines

En aquest apartat es presenten les propostes i les tesis del nostre programa de doctorat.

En aquest apartat es presenten les "tesis" o treballs finals de màster de nuestros programas de máster universitario.

En aquest apartat s'inclouen els resums i les presentacions de les tesines i projectes finals, dels nostres màsters professionals i, en les darreres edicions, també els vincles al repositori de treballs acadèmics UPCommons, on es pot accedir als treballs complets.

En aquest apartat s'inclouen les presentacions dels treballs finals dels nostres programes de postgrau i els vincles al repositori de treballs acadèmics UPCommons, on es pot accedir als treballs complets.