Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Recerca / Línies de recerca

Línies de recerca

En aquest apartat es presenten temes d'investigació, específics que s'han desenvolupat o actualment en desenvolupament, per investigadors de el grup.

 

- Línia de Valoració Urbana i Immobiliària

Temes de recerca que s'han desenvolupat

-

Mesures integrades del factor de localització a la valoració immobiliària

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Metodologia de minimització de riscos en la promoció immobiliària

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Utilització de noves tècniques en la valoració immobiliària: kriging, xarxes neuronals, arbres de decisió

Responsable: Dra. Pilar García Almirall

-

Avaluació de les externalitats del comerç informal sobre els valors immobiliaris

Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

-

Indicadors de l'Risc de Degradació Residencial (RDR) a Catalunya

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Variació del valor de l'habitatge a diferents àmbits de Catalunya

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Influència dels sub-centres d'ocupació sobre els valors urbans

Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

 

- Línia de Planificació Urbana i Territorial

Temes de recerca que s'han desenvolupat

-

Una aproximació a les polítiques d'habitatge social

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Indicadors de qualitat de vida urbana: espais quotidians i rols de gènere

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Expansió urbana discontínua i accessibilitat territorial

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

El planejament territorial: abast i limitacions dels Plans Directors Urbanístics

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Mètode de mesurament per determinar el grau de compacitat o dispersió urbana

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Aproximació empírica a l'anàlisi de l'estructura socioeconòmica de les ciutats metropolitanes

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Model d'urbanització costanera: morfologia i complexitat a escala territorial i urbana

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Efecte de la funcionalitat espai-temporal de la població sobre estructura espacial d'activitats a la ciutat

Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

-

L'estructura urbana i la ciutat dispersa des de la perspectiva de la mobilitat

Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

-

Estructura urbana i la seva relació amb el procés de Segregació soci-espacial

Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

-

Factors de l'assignació de l'ús de sòl en el planejament urbanístic

Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

 

- Línia de Tecnologies de la Informació Aplicades a l'Anàlisi Territorial i Urbana

Temes de recerca que s'han desenvolupat

-

Utilització de noves tècniques en la modelació urbana: cel·lular autòmat, decisions basades en agents, models gravitatoris, etc.

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Metodologies geomàtiques per a l'avaluació i el seguiment de les transformacions urbanístiques en zones costaneres

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Dades i productes ICC: requeriments per l'aplicació en l’àmbit dels models de ciutat

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

La implicació dels aprofitaments urbanístics sobre el desenvolupament local

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

 

- Línia de Gestió de la Ciutat i el Territori

Temes de recerca que s'han desenvolupat

-

Una proposta d'indicadors per a la gestió participativa de les ciutats històriques

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Planificació i millora de les condicions d'accessibilitat dels béns immobles declarats patrimoni històric

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Cap a una mesura integrada del potencial edificable en el SUC de Catalunya

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Potencialitats i disfuncions dels centres històrics de Catalunya

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Planejament urbà i SIG. Estudis previs a la Modificació del PGM

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Processos de regeneració urbana, actors i estratègies

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Nou procés de treball innovador per a la gestió de la ciutat incorporant SIG

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Mecanismes per a proveir d'espai públic a la ciutat, en àrees de transformació

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Identificació, localització i caracterització de les àrees urbanes desafavorides

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Caracterizació del parq edificat de diverses àrees territorials

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Factors de localització de les empreses innovadores

Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

-

Percepció dels nous projectes de regeneració urbana

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

 

- Línia de Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat

Temes de recerca que s'han desenvolupat

-

Avaluació de l'impacte visual a les costes

Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

-

Valoració econòmica del soroll com a component ambiental en la formació del preu del mercat immobiliari

Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

-

Cap a una mesura integrada del potencial edificable en el SUC de Catalunya

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Indicadors de qualitat de vida urbana: espais quotidians i rols de gènere

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

La implicació dels aprofitaments urbanístics sobre el desenvolupament local

Responsable: Dra. Pilar Garcia Almirall

-

Instruments de valoració ambiental aplicats a la planificació territorial. El cas dels paisatges culturals

Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

-

Anàlisi dels sistemes de transport i el seu impacte en l'eficiència de la urbanització

Responsables: Dr. Josep Roca Cladera y Dr. Carlos Marmolejo Duarte