Comparteix:

Projectes de recerca

En aquest apartat es detallen els projectes competitius locals, autonòmics, estatals i europeus, tant d’institucions públiques, com privades, dirigits per membres del nostre grup de recerca.

Projectes de Recerca CompetitiusEnerValor2

Més enllà dels EPC. Requeriments, potencial i riscos de les hipoteques d'eficiència energètica en la promoció d'habitatges eficients

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Programes estatals de generació de coneixement i enfortiment científic i tecnològic del sistema de I+D+i i de I+D+i orientada ales reptes de la Sociedad, Convocatòria 2019, Projectes de I+D+I | Ref. PID2019-104561RB-I00 (MINCIU) | Període d’execució: 2020-2024 | Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

 

 

                                                        

X-ClimPlan

Eina de planificació espacial i urbana extrema per a episodis d'onades de calor i inundacions sobtades. Construint la resiliència per a les cuitats i les regions

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Programes estatals de generació de coneixement i enfortiment científic i tecnològic del sistema de I+D+i i de I+D+i orientada ales reptes de la Sociedad, Convocatòria 2019, Projectes de I+D+I | Ref. PID2019-105976RB-I00 (MINCIU) | Període d'execució: 2020-2022 | Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

 


G-Clima

Guia per a la rehabilitació climàtica dels barris. Cas d'estudi Poblenou

Ajuntament de Barcelona. Gerència d'Ecologia Urbana. Convocatòria per a la concessió d'ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc de l'emergència climàtica de la ciutat de Barcelona 2020. Pla Clima | Exp. 2092. Ref. 20S07011-001 | Període d'execució: 2020-2021 | Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

 


RE-INHABIT

Indicadors sòcio-espacials per a la millora de parc d'habitatge en zones vulnerables. Criteris d'actuació en els casos de les àrees metropolitanes de Barcelona i Bilbao

Ministeri d'Economia i Competitivitat / Agencia Estatal de Investigació. Call 2018. Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Reptes de Recerca: Projectes d'I+D+i | Ref. RTI2018-101342-B-I00 | Període d'execució: 2019-2021 | Responsables: Dra. M. Pilar Garcia-Almirall y Dr. Pere Joan Ravetllat

 


Urban-CLIMPLAN

L'illa de calor urbana: efectes en el canvi climàtic i modelat per estratègies de planejament territorial i urbà. Aplicació a la regió metropolitana de Barcelona

Ministeri d’Economia i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació orientada als Reptes de la Societat. Convocatòria Call 2015. Modalitat 1. Projectes d’I+D+I | Ref. BIA2015-68623-R (MINECO/FEDER) | Període d’execució: 2016-2019 | Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

 

   

EnerValor

Quant ens importa la qualificació energètica? Una anàlisi del nivell de comprensió dels EPC, confiança percebuda i impacte sobre les preferències i valors residencials

Ministeri d'Economia i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació orientada als Reptes de la Societat. Convocatòria Call 2015. Modalitat 1. Projectes d'I+D+I | Ref. BIA2015-63606-R (MINECO/FEDER) | Període d'execució: 2016-2020 | Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

 

   

 

 

Ciutat sense barreres

Eina per a l'avaluació i visualització de l'accessibilitat a l'espai públic, en base a tecnologies TLS, GIS i GPS

RecerCaixa RecerCaixa i Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). Convocatòria 2013 | Període d'execució: 2014-2016 | Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

 


Clim-CAP

Competències per al desenvolupament sostenible de la ciutat: esquema de classificació per a l'adaptació al clima a la Construcció, l'Arquitectura i la Planificació

Projecte multilateral Leonardo per al desenvolupament de la innovació. Convocatòria 2011 | Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA). Programa d'aprenentatge permanent. Ref. 540313-LLP-1-2013-1-DE-LEONARDO-LMP | Període d'execució: 2013-2015 | Responsable UPC: Dr. Josep Roca Cladera

 

                

LugarEStructurales

El policentrisme revisitat des de la perspectiva del comportament espai-temporal de la població en les principals metròpolis espanyoles

Subprograma de projectes de recerca fonamental no orientada. Convocatòria 2012 | Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO). Ref. CSO2012-33441 | Període d'execució: 2013-2015 | Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

 


Immigració, habitatge i ciutat

Avaluació de polítiques urbanes per a la integració socio-espacial: reptes i oportunitats per a la inclusió social de la població immigrada

Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). Ref. CSO2011-26682 | Període d'execució: 2012-2014 | Responsable: Dra. M. Pilar Garcia-Almirall

 


KITCASP

Indicadors clau per a la cohesió territorial i la planificació del territori

Comissió de Comunitats Europees. Programa ESPON 2013 - Fons Europeu de Desenvolupament Regional | Ref. INTERREG ESPON-2013/2/20-KITCASP | Període d'execució: 2012-2013 | Responsable UPC: Dr. Josep Roca Cladera

 

                                  

REACT

Resiliència, Accessibilitat i Sostenibilitat per a la Ciutat Històrica

Pla Nacional d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011. Subprograma INNPACTO | Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). Ref. IPT-2011-0969-380000 | Període d'execució: 2011-2014 | Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

 


Subcentres

Cap a un sistema de metròpolis policèntriques? Evolució, caracterització i influència dels subcentres metropolitans sobre l'eficiència de la urbanització

Pla Nacional I+D+I. Projectes de recerca fonamental | Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). Ref. CS02009-07218 | Període d'execució: 2010-2012 | Responsable: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

 


MODELCOSTA

Desenvolupament d'una plataforma per a la modelització prospectiu dels processos d'urbanització a les zones costaneres

Pla Nacional I+D+I. Projectes de recerca fonamental | Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). Ref. CS02009-09057 | Període d'execució: 2010-2012 | Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

 


InsMed

Innovació per a l'Eco-construcció en la Mediterrània

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Comissió de Comunitats Europees. Ref. INTERREG MED-1G-MED08-185-INS MED | Període d'execució: 2009-2013 | Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

 

           

ITACA

Inteligencia ambienTal per a la ACcesibilitat al pAtrimoni

Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Subprograma: Avança I+D. Any 2009 | Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITYC). Ref. TSI-020302-2009-44 | Termini d'execució: 2009-2011 | Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

 


Immigració, Habitatge i Ciutat

Immigració, habitatge i ciutat: condicions residencials, urbanes i d'accés a l'habitatge, conseqüències urbanes i socials i criteris d'actuació per a Barcelona i Madrid

Ajudes del subprograma d'investigació fonamental. Convocatòria 2008 | Ministeri d'Educació i Ciència (MEC). Ref. CSO2008-04337 | Període d'execució: 2009-2011 | Responsable: Dra. M. Pilar Garcia-Almirall

 


EVALUAMET

Model d'avaluació de l'eficiència energètica i ambiental, de la mobilitat i l'estructura d'usos de sòl, per a la Regió Metropolitana de Barcelona

Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, 2008-2011 | Ministeri de Foment i Ministeri de Ciència i Innovació. Ref. I 8/08 | Període d'execució: 2008-2011 | Responsables: Dr. Josep Roca Cladera (CPSV-UPC) i Dr. Andreu Ulied Seguí (MCrit). Coordinador científic: Dr. Carlos Marmolejo Duarte

 

        

CAEE

Cas de les economies d'aglomeració a Europa

Comissió de Comunitats Europees. Ref. INTERREG ESPON-2013/2/1 CAAE | Període d'execució: 2008-2010 | Responsable UPC: Dr. Josep Roca Cladera

 

                          

PATRAC

Patrimoni Accesible: I+D+i per a una cultura sense barreres

Pla Nacional d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+ D 2004-2007). Projectes científics tecnològics singulars i de caràcter estratègic | Ministeri d'Educació i Ciència (MEC). Ref. PS-380000-2006-2; Subprojecte 1: Diagnòstic de l'accessibilitat en el patrimoni: estat actual, metodologia i instruments. Ref. PSS-380000-2007-19; Subprojecte 3: Entorns intel·ligents i sistemes de control en patrimoni. Ref. PSS-380000-2007-20; Subprojecte 4: Guia Pràctica metodològica: Mètodes d'Intervenció i Aplicacions. Ref. PSS-380000-2009-9; Subprojecte 6: Formació i Difusió en l'accessibilitat a el Patrimoni. Ref. PSE-380000-2008-3 | Període d'execució: 2007-2011 | Responsable UPC: Dr. Josep Roca Cladera

 

                  

CostaMed

El procés d'urbanització a la costa mediterrània: Cap a un model insostenible d'ocupació de terra? Una anàlisi retrospectiu (1956-2006) i prospectiu (2006-2026)

Ajudes per a la realització de projectes de recerca, en el marc d'alguns Programes Nacionals de el Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004-2007. Convocatòria 2006 | Ministeri d'Educació i Ciència (MEC). Ref. SEJ2006-09630/GEOG | Període d'execució: 2006-2009 | Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

 


Immigració i Habitatge

Immigració i habitatge: el procés d'integració des de l'anàlisi i la prospectiva de la formació de llars i el seu accés a l'habitatge. Una aproximació a les 7 àrees metropolitanes espanyoles

Convocatòria d'ajuts de Projectes d'Investigació en el marc del Pla Nacional de l'I + D 2004-2007. Convocatòria 2005 | Ministeri d'Educació i Ciència. Ref. SEJ2005-03372/GEOG | Període d'execució: 2005-2008 | Responsable: Dra. M. Pilar Garcia-Almirall

 


Madrid-Barcelona

Barcelona i Madrid. Dos models d'urbanització convergents?

Ministeri de Ciència i Tecnologia. Ref. BIA 2003-07176 | Període d'execució: 2003-2006 | Responsable: Dr. Josep Roca Cladera

 


EURMET

L'expansió urbana de la metròpoli de el sud-oest europeu

INTERREG III-C | Unió Europea | Període d'execució: 2003-2006 | Responsable UPC: Dr. Josep Roca Cladera

 

                                           

Sistema Urbà del Sud-oest Europeu

La Caracterització territorial i funcional de les àrees metropolitanes Espanyoles

Interreg IIC - Ministeri de Medi Ambient | Període d'execució: 1997-2001 | Responsable UPC: Dr. Josep Roca Cladera