El Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) és un grup de recerca creat el 1986, com una unitat científico-tècnica..                               

Docència de Postgrau                                                                                                                                                                        

Notícies